Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Welzijn, Zorg en Onderwijs / Onderwijs & Jeugd / Basisonderwijs in Brunssum

Basisonderwijs in Brunssum

Een overzicht van de instellingen die basisonderwijs in Brunssum aanbieden.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende basis onderwijsinstellingen.

OBS Treebeek 

Basisschool De Opstap

SBO De Boemerang

Basisschool St. Franciscus

Basisschool Langeberg

Basisschool De Trampoline

R.K. Basisschool Fatima

Gereformeerde Basisschool Benjamin

Basisschool Titus Brandsma

Koningin Beatrixschool

Basisschool Meander

Onderwijsstichting Movare


OBS Treebeek

Adres:        Zonnestraat 1

                    6446 TC

                    Brunssum

Telefoon:   045 521 58 85

OBSTreebeek-klein

De Openbare Basisschool Treebeek is opgericht in 1972. De school ligt in de wijk Treebeek, in de gemeente Brunssum in Zuid-Limburg.
Zoals de naam al zegt is de school openbaar en er wordt volgens de Jenaplan methode les gegeven.

 

De School is lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO).

Op dit moment telt de school ongeveer 210 leerlingen, verdeeld over 8 groepen: 2 onderbouw, 3 middenbouw en 3 bovenbouw groepen.

SBO De Boemerang

Adres:        De Insel 21

                    6442 AJ

                    Brunssum

Telefoon:   045 525 76 55

Boemerang

SBO De Boemerang bestaat onder deze naam sinds 18 juli 2003 en is ontstaan uit een samenvoeging van SBO Eggerank uit Brunssum en SBO In et Wieër uit Hoensbroek. De Eggerank was van oorsprong een LOM-school en In et Wieër een MLK-school.
De leerlingen die onze streekschool bezoeken komen uit de gemeenten Heerlen, Brunssum, Onderbanken en Nuth.

 


Basisschool Langeberg

Adres:        Rembrandtstraat 2A

                    6445 CW

                    Brunssum

Telefoon:   045 525 29 58

langeberg

De R.K. Basisschool Langeberg is in 1951 opgericht. Het gebouw is in 1992 ingrijpend gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de moderne tijd. In 2005 is de school opnieuw verbouwd en uitgebreid met diverse multifunctionele werkruimtes. Er zijn plannen om de school in de nabije toekomst onderdeel te laten uitmaken van een brede maatschappelijke voorziening met partners als peuterspeelzaal De Paddestoel en kinderopvang Humanitas.

 


R.K. Basisschool Fatima

Adres:        Essenstraat 1

                    6444 CL

                    Brunssum

Telefoon:   045 525 11 96

fatima

Onze school in haar huidige vorm ontstond in 1976 uit de fusie van de Jacintaschool en de St. Josefschool. In 1973 trok de Fatima kleuterschool in het gebouw aan de Essenstraat en de ruimtelijke integratie was een feit. In de jaren daarna hebben de teams gewerkt aan een daadwerkelijke integratie. De St. Josefschool is na de oorlog opgericht door de Broeders van Maastricht.

 


Basisschool Titus Brandsma

Adres:        De Gasperistraat 5

                    6441 JJ

                    Brunssum

Telefoon:   045 525 16 66

Fax:             045 564 29 34

E-mail:        info@bstitusbrandsma.nl

titusbrandsma

Schoolgrootte

Aantal leerlingen: 330 (gemiddeld)

Aantal groepsleraren: 20

Andere medewerkers: 3

Situering van de school

Onze school is gelegen in Brunssum-Noord. Deze wijk wordt door de Kennedylaan en de Europalaan in 4 delen verdeeld

De Groepen

Onze school telt momenteel 16 groepen die verdeeld zijn over de gebouwen:de Gasperistraat 5 en 7.

 


Basisschool Meander

Adres:        De Insel 23

                    6442 AJ

                    Brunssum

Telefoon:   045 525 11 83 

E-mail:       info@bsmeander.net

meander

 Onze school is gevestigd in de Brede Maatschappelijke Voorziening "Bronsheim" aan De Insel 23, in de wijk Brunssum-Oost. In het gebouw is een peuterspeelzaal "Pimpeloentje" en een kinderdagverblijf  "Rollebol" gehuisvest. Verder heeft de voetbalvereniging "SV Brunssum" er een kantine, die uitziet op de accommodatie van de sportvereniging.  Voor de tennisvereniging "MED"  zijn er twee banen aangelegd en ook deze verenging maakt gebruik van de kantine.
In de nabijheid van de school zijn een school voor speciaal basisonderwijs en een activiteitencentrum voor gehandicapten (dagopvang) gevestigd.

 


Basisschool De Opstap

Adres:        Kloosterstraat 13

                    6441 CL

                    Brunssum

Telefoon:   045 525 25 50

jozefpanorama

Hoofdlocatie

Het schoolgebouw is van 1983. De hoofdlocatie De Opstap beschikt over groepslokalen, een kleuterspeelzaal, een remedial ruimte (het hulplokaal), twee koffiekamers, een eigen gymzaal, een documentatieruimte en een computerruimte. Er zijn drie ruime speelplaatsen. Op De Opstap is alles gelijkvloers.
Er komen kinderen uit alle wijken van Brunssum naar onze school.

 


Basisschool St. Franciscus

Adres:        Wijenweg 143

                    6446 AK

                    Brunssum

Telefoon:   045 522 04 55

E-mail:       info@bsfranciscus.nl

franciscus

Onze school, die in 1920 opgericht werd, is vrijwel even oud als de wijk waarin hij ligt. Met de komst van de steenkoolmijn Emma was er behoefte aan woonruimte voor de mijnwerkers, die van heinde en ver naar de Mijnstreek trokken. Treebeek werd uit de grond gestampt en ons riante scholencomplex werd gebouwd onder beheer van de Staatsmijnen en het kerkbestuur van de Barbaraparochie.  Sinds de invoering van het basisonderwijs is de voormalige kleuterschool St. Antonius met de lagere school gefuseerd en sindsdien gaan we samen verder onder de naam basisschool St. Franciscus.

 


Basisschool De Trampoline

Adres:        Raadhuisstraat 125

                    6441 CP

                    Brunssum

Telefoon:   045 564 03 10

trampoline

Basisschool de Trampoline ligt in het centrum van de gemeente Brunssum. De school ligt naast de Brunnahal, een sporthal waar wij als school ook gebruik van maken. Het is een school bestaande uit 12 leslokalen, een computerruimte en een aula.

 


Gereformeerde Basisschool Benjamin

Adres:        Koolweg 9

                    6446 TM

                    Brunssum

Telefoon:   045 521 65 61

benjamin

De school ligt in de Brunssumse wijk Treebeek. Deze wijk ligt redelijk centraal tussen Brunssum, Hoensbroek en Heerlen in. Het voedingsgebied is vrij groot en omvat ongeveer geheel oostelijk Zuid-Limburg. Wij zien onze school als een streekschool met als doelgroep kinderen van ouders die kiezen voor een school met de Bijbel als uitgangspunt.

 


Koningin Beatrixschool

Adres:        Ir de Katstraat 33

                    6446 SR

                    Brunssum

Telefoon:   045 521 66 50

konbeatrix

De grondslag van onze school is "Oecumenisch".

Vanuit een christelijke levensbeschouwing biedt deze grondslag, mits men respect voor elkaar opbrengt, ruimte, zodat kinderen van alle soorten godsdiensten en levensbeschouwelijke richtingen zich op onze school thuis kunnen voelen.

De school is gelegen aan de Ir. De Katstraat, in de wijk Treebeek, die deel uit maakt van de gemeente Brunssum.

 


Onderwijsstichting Movare

Adres:        Heyendallaan 55 B

                    6464 EP

                    Kerkrade

Telefoon:   045 546 69 77

E-mail:       info@movare.nl

Movare

MOVARE telt 52 scholen in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen en Stein. Dit zijn 48 'reguliere' basisscholen, 3 basisscholen voor speciaal onderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs. MOVARE kent katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. Met 12.500 leerlingen en 1200 medewerkers is de stichting één van de grootste onderwijsinstellingen in Limburg.

 


Uitgelicht


Zoeken