Bestuurscommissie Herindeling

Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de bestuurscommissie Herindeling in te stellen.

Deze commissie bestaat uit drie raadsleden:

  • Danny Trommelen
  • Ger Gerards
  • Rob Dautzenberg

De vergaderingen van de bestuurscommissie zijn openbaar. De agenda kunt u vinden via de vergaderkalender. Relevante documenten met betrekking tot de bestuurscommissie Herindeling kunt u ook in de vergaderkalender vinden.