Contact met de raad

Contact met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen is voor de gemeenteraad heel belangrijk. U kunt via diverse manieren in contact komen met de gemeenteraad of met individuele gemeenteraadsleden.