Brief aan de raad

U wilt iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad.

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de raad? Schrijf dan een brief aan de gemeenteraad van Brunssum. U kunt deze per post of per mail versturen naar de raadsgriffie. Brieven aan de raad zijn openbaar. Gemeenteraadsleden kunnen een brief aan de raad agenderen voor een raadscommissie. Daarbij kunt u dan deelnemen als participant.

Ook uitnodigingen, verzoeken of andere post voor de gemeenteraad kunt u naar de raadsgriffie sturen.

Als u vragen heeft over uw brief aan de raad, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.