Referendum

U kunt een referendum starten.

Wilt u dat de inwoners van Brunssum zich kunnen uitspreken over een raadsvoorstel dat door het college ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd, dan kunt u het initiatief tot een referendum nemen. Via een referendum kunnen inwoners van Brunssum aangeven of zij voor danwel tegen de beslissing zijn die in het raadsvoorstel staat. De gemeenteraad kan voorafgaand aan het referendum een uitspraak doen of men zich bindt aan de uitslag ervan. Voor sommige onderwerpen geldt dat zij niet als onderwerp in een referendum kunnen worden opgenomen. Minimaal 400 kiesgerechtigden van de gemeente Brunssum moeten een initiatief voor een referendum ondersteunen.

Als u vragen heeft over het referendum, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.