Begroting & jaarrekening

In de begroting werkt de gemeente haar ambities en financiële plannen voor een bepaalde periode uit. In de Jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.

Meer informatie

Ga voor oudere begrotingen naar het webarchief.