Samenstelling raad

In de gemeenteraad zitten 21 raadsleden uit 8 politieke fracties.