Nieuwsbrief aanpak vliegenoverlast nr. 10 week 17

De Provincie Limburg en de gemeente Brunssum gaan stevige stappen zetten tegen tpD Recycling BV. Dat is afgesproken tijdens een spoedoverleg tussen gemeente en provincie.

Aanleiding zijn de aanhoudende klachten van omwonenden over overlast, veroorzaakt door vliegen.

Tijdens een spoedoverleg hebben gedeputeerde Eric Geurts en wnd. burgemeester Gerd Leers afspraken gemaakt over stevige juridische stappen die uiteindelijk kunnen leiden tot sluiting van het betreffende bedrijf. “Hiermee willen we een duidelijk signaal afgeven”, zegt burgemeester Leers. 

TpD Recycling is een kunststofrecycling-bedrijf. Het bedrijf heeft een productielocatie op de Boschstraat en heeft daarnaast op twee locaties op de Kranenpool (Brunssum) buitenopslag van zogenaamd ‘gereed product’, alsmede van nog te recyclen materiaal.

Afgelopen jaar hebben omwonenden van tpD Recycling, met name uit de omgeving van de Boschstraat en de Kranenpool, veel overlast ervaren van een vliegenplaag. Met het bedrijf zijn diverse gesprekken gevoerd over maatregelen om de vliegenplaag te beperken. Desondanks zijn de problemen gebleven en ervaren omwonenden nog steeds ernstige overlast, vooral van de vliegen,  maar ook van stank en andere vormen van overlast.

Naar aanleiding van de voortdurende overlast vond op donderdagmiddag 18 april een spoedoverleg plaats tussen gedeputeerde Eric Geurts en wnd. burgemeester Gerd Leers van Brunssum. Dat overleg heeft geleid tot een aantal keiharde afspraken waaraan het bedrijf zal moeten voldoen.
De Provincie Limburg, als bevoegd gezag, heeft tpD Recycling vandaag medegedeeld dat er een preventieve last onder bestuursdwang opgelegd zal gaan worden. Deze stap houdt in dat, indien het bedrijf wederom aantoonbare overlast veroorzaakt én hiertegen onvoldoende maatregelen neemt, de Provincie Limburg juridische stappen zal ondernemen om het bedrijf, en hieraan verwante buiten-opslagen, te sluiten. 

Provincie én gemeente trekken samen op in dit aangescherpte handhavingstraject. Burgemeester Leers: “Ik ben blij met de steun van de Provincie Limburg en gedeputeerde Geurts hierin. Onze bewoners hebben lang genoeg geduld had, lang genoeg gewacht op een goede oplossing. Zeker met een periode van mooi, warm weer voor de boeg, is dit geduld nu op. Het is nu tijd voor doortastende maatregelen, voor stappen die leiden tot echte oplossingen. Dat gaat nu ook gebeuren”.