Nieuwsbrief aanpak vliegenoverlast nr. 3 week 08

In de nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' leest u wat er is gebeurd met de gemaakte afspraken en welke stappen worden gezet om herhaling te voorkomen én de vliegenoverlast te keren.

Nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' nr. 3 - wk 08 2019

Afgelopen jaar hadden veel bewoners, en met name uit de omgeving van de Boschstraat en de Kranenpool, veel last van vliegen. Eind juni 2018 sprak een afvaardiging van bewoners met het bedrijf van tpD Recycling B.V., politieke vertegenwoordigers, ambtenaren en waarnemend burgemeester Gerd Leers over maatregelen die de vliegenoverlast in de directe omgeving kunnen beperken. Hoewel de gemaakte afspraken redelijk snel geleid tot een forse afname geleid hebben van het aantal vliegen, bleken de genomen maatregelen niet voldoende om de overlast helemaal weg te nemen. In de nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' leest u wat er is gebeurd met de gemaakte afspraken en welke stappen worden gezet om herhaling te voorkomen én de vliegenoverlast te keren.

In de aanpak van de vliegenoverlast trekken de Provincie Limburg en de gemeente Brunssum gezamenlijk op. Uiteraard doen beide organisaties dat ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.

Gemeente dringt aan op handhaving

In de afgelopen week heeft de gemeente Brunssum bij de Provincie Limburg schriftelijk aangedrongen op handhaving van de huidige vergunning van tpD Recycling B.V.. Daarnaast heeft de gemeente ook bij de Provincie aandacht gevraagd voor de opslag van plastic afval op andere locaties in Brunssum, zoals het terrein van de voormalige afvalverwerker Bowie (Kranenpool 22) en het terrein van de firma Cerfontaine (Kranenpool 10/10A). Zeker nu de temperaturen weer op gaan lopen, is het zaak dat de afspraken strikt worden nagekomen.

Artikel De Limburger

In De Limburger van dinsdag 19 februari 2019 stond een artikel  waarin gedeputeerde Geurts aangeeft dat hij buitenopslag van plastic afval wil verbieden: