Nieuwsbrief aanpak vliegenoverlast nr. 7 week 14

In de nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' leest u wat er is gebeurd met de gemaakte afspraken en welke stappen worden gezet om herhaling te voorkomen én de vliegenoverlast te keren.

Nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' nr. 7 - wk 14 2019

Afgelopen jaar hadden veel bewoners, en met name uit de omgeving van de Boschstraat en de Kranenpool, veel last van vliegen. Eind juni 2018 sprak een afvaardiging van bewoners met het bedrijf van tpD Recycling B.V., politieke vertegenwoordigers, ambtenaren en waarnemend burgemeester Gerd Leers over maatregelen die de vliegenoverlast in de directe omgeving kunnen beperken. Hoewel de gemaakte afspraken redelijk snel geleid tot een forse afname geleid hebben van het aantal vliegen, bleken de genomen maatregelen niet voldoende om de overlast helemaal weg te nemen. In de nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' leest u wat er is gebeurd met de gemaakte afspraken en welke stappen worden gezet om herhaling te voorkomen én de vliegenoverlast te keren.

In week 14 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden.