Nieuwsbrief aanpak vliegenoverlast nr. 8 week 15

In de nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' leest u wat er is gebeurd met de gemaakte afspraken en welke stappen worden gezet om herhaling te voorkomen én de vliegenoverlast te keren.

Nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' nr. 8 - wk 15 2019

Afgelopen jaar hadden veel bewoners, en met name uit de omgeving van de Boschstraat en de Kranenpool, veel last van vliegen. Eind juni 2018 sprak een afvaardiging van bewoners met het bedrijf van tpD Recycling B.V., politieke vertegenwoordigers, ambtenaren en waarnemend burgemeester Gerd Leers over maatregelen die de vliegenoverlast in de directe omgeving kunnen beperken. Hoewel de gemaakte afspraken redelijk snel geleid tot een forse afname geleid hebben van het aantal vliegen, bleken de genomen maatregelen niet voldoende om de overlast helemaal weg te nemen. In de nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' leest u wat er is gebeurd met de gemaakte afspraken en welke stappen worden gezet om herhaling te voorkomen én de vliegenoverlast te keren.

In de aanpak van de vliegenoverlast trekken de Provincie Limburg en de gemeente Brunssum gezamenlijk op. Uiteraard doen beide organisaties dat ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. 

Waarnemend burgemeester Leers heeft In de raadsvergadering van dinsdag 9 april 2019 de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van de vliegenoverlast.

Naar aanleiding van het verzoek tot handhaving  van de gemeente Brunssum, heeft de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) laten weten dat het hier om een complexe zaak gaat. Er spelen meerdere factoren een rol zoals recente wijzigingen van inrichtingsgrenzen, de aanvraag van de nieuwe vergunning (zie nieuwsbrief 1) en het faillissement van een van de inrichtingen waarop het verzoek betrekking heeft. Daarom is er meer tijd nodig om tot een afgewogen besluit te komen. Ze zal dit zo snel mogelijk doen, maar uiterlijk 16 augustus 2019.
De gemeente Brunssum onderzoekt intussen verder welke mogelijkheden ze zelf heeft om de vliegenoverlast aan te pakken. Waarnemend burgemeester Gerd Leers wil, net als alle politieke partijen, voorkomen dat de bewoners deze zomer weer zoveel last hebben van vliegen. In de raadsvergadering van dinsdag 9 april 2019 liet hij dat ook weten aan de gemeenteraad. Een eerste stap in vorm van een rioolonderzoek is inmiddels gezet. De uitslag van dat onderzoek wordt binnen enkele weken verwacht. Als die uitslag daar aanleiding toe geeft zal de gemeente maatregelen treffen. Lees ook de artikelen in Dagblad De Limburger en 1Limburg.

De Provincie is op dit moment bezig met het maken van een nieuwe vergunning voor de bedrijfslocatie van TpD-recycling op de Boschstraat. De gemeente heeft er bij de Provincie op aangedrongen dat alle toekomstige bedrijfshandelingen inpandig moeten gebeuren en dat er geen buitenopslag meer zal zijn van (afval)plastic.