Stembureauleden - vrijwilligers

Op woensdag 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De dag erna op 23 november 2023 worden alle stemmen geteld op onze centrale tellocatie Sporthal Rumpen. De gemeente Brunssum zoekt enthousiaste mensen die tijdens de verkiezingen willen meehelpen op een stembureau.

Bent u tijdens de afgelopen verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap geen stembureaulid of teller geweest? Dan kunt u zich opgeven via: https://brunssum.mijnverkiezing.nl/registreer
Vul op deze pagina uw e-mailadres in en druk op de knop “Volgende”.

Bent u tijdens de afgelopen verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap wel al vrijwillig stembureaulid of teller geweest? Dan heeft u op of rond 19 september 2023 een e-mail gekregen met inloggegevens. Kies dan voor de knop “Inloggen”.

Functies

Er zijn verschillende functies waar we vrijwilligers voor zoeken:

Stembureaulid

 • Datum: woensdag 22 november 2023
 • Tijd: Team 1: 07.00 uur – 14.30 uur + om 20.45 uur helpen met tellen
 • Team 2: 14.15 uur – 21.00 uur + aansluitend helpen met tellen
 • Vergoeding: € 160,-
 • Voorwaarde: afleggen e-learning voor stembureauleden

Als lid van het stembureau kunt u verschillende taken uitvoeren. Enkele voorbeelden van taken van een stembureaulid zijn: het controleren van de identiteit van de kiezers, de echtheid van de stempassen nagaan en kiezers helpen die om uitleg vragen. 

Komende verkiezingen is ervoor gekozen om te werken met twee teams: van 07.00 tot 14.30 uur en van 14.15 tot ongeveer 21.00 uur. Om 21.00 uur sluit het stembureau en komen zowel team 1 als team 2 terug om de stemmen te tellen. 

Op de verkiezingsavond wordt alleen geteld hoeveel stemmen iedere partij heeft gekregen. Het tellen van de stemmen per persoon, wordt de dag erna centraal gedaan door een andere groep. 

Als stembureaulid bieden we u een e-learning aan. Via deze e-learning krijgt u informatie over de verkiezingen en uw taken hierin als stembureaulid. Deze dient u te volgen en met goed resultaat af te sluiten. Dit doen we om ervoor te zorgen dat ieder stembureaulid goed is voorbereid.

Reservelid

 • Datum:
  • woensdag 22 november 2023
  • donderdag 23 november 2023
 • Vergoeding: € 35,- per dag (wordt u ingezet, dan komt dit bedrag te vervallen en krijgt u het bedrag dat bij uw uitgevoerde functie hoort)
 • Voorwaarde: afleggen e-learning voor stembureauleden

Het is ook mogelijk om u beschikbaar te stellen als reservelid. Dit houdt in dat u beschikbaar bent om opgeroepen te worden, mocht er een stembureaulid onverwacht niet in staat zijn om aanwezig te zijn op de verkiezingsdag of dag van de centrale stemopneming. Ook als reservelid en reserveteller dient u de e-learning voor stembureauleden te volgen en met goed resultaat af te sluiten.

Teller

 • Datum: woensdag 22 november 2023
  • Tijd: 20.45 uur – tot alle stemmen geteld zijn op partijniveau
  • Vergoeding: € 60,-
 • Datum: donderdag 23 november 2023
  • Tijd: 8.30 uur – tot alle stemmen geteld zijn op kandidaatniveau
  • Vergoeding: € 100,-
 • Voorwaarde: afleggen e-learning voor tellers

Als teller houdt u zich bezig met het tellen van de stemmen. Op 22 november, na de sluiting van het stembureau om 21.00 uur, worden de stemmen op partijniveau geteld. 
De dag na de stemdag, 23 november, worden de stemmen per kandidaat geteld. Het tellen op kandidaatniveau vindt plaats in Sporthal Rumpen vanaf 08.30 uur tot alle stemmen geteld zijn. 
Als teller dient u een verkorte e-learning speciaal voor tellers te volgen en met goed resultaat af te sluiten.

(Plaatsvervangend) voorzitter

 • Datum: woensdag 22 november 2023
 • Tijd:
  • Team 1: 07.00 uur – 14.30 uur + tellen na 21.00 uur
  • Team 2: 14.15 uur – 21.00 uur + tellen na 21.00 uur
 • Vergoeding:
  • voorzitter: € 225,-
  • plaatsvervangend voorzitter: € 200,-
 • Voorwaardes: afleggen e-learning voor voorzitters + bijwonen informatiesessie 

Een voorzitter is verantwoordelijk voor een goed verloop van het stemproces in het stembureau. Samen met de stembureauleden laat u als voorzitter kiezers toe tot het stembureau tussen 7.30 uur en 21.00 uur. Daarnaast is de voorzitter ook verantwoordelijk voor een juiste telling van de stemmen en het invullen van het proces-verbaal. 

Tijdens de pauzes wisselt een plaatsvervangend voorzitter de voorzitter af en neemt deze diens taken tijdelijk over. De voorzitter blijft eindverantwoordelijke voor het hele proces.

Voorzitters en plaatsvervangend voorzitters volgen een uitgebreidere e-learning en sluiten ook aan bij een informatiesessie op het gemeentehuis waar extra uitleg wordt gegeven.

Vergoedingen


Voor uw deelname ontvangt u een vergoeding.
Let op: deze vergoeding kan gevolgen hebben voor inkomsten en uitkeringen!

 • Voorzitters: € 225,-
 • Plaatsvervangend voorzitters: € 200,-
 • Stembureauleden: € 160,-
 • Tellers woensdagavond: € 60,-
 • Tellers donderdag: € 100,-
 • Reservelid: € 35,- per dag

(Dit zijn voorlopige bedragen. De besluitvorming over het vaststellen van deze bedragen volgt binnenkort.)

De vergoeding wordt uitbetaald op uw IBAN tenzij u de vergoeding wilt doneren aan een Brunssumse vereniging. De vereniging moet voorkomen op het subsidieregister van de gemeente Brunssum: https://www.brunssum.nl/inwoner/subsidies/Subsidieregister_2021.

Wilt u de vergoeding doneren? Laat dit weten tijdens uw aanmelding op https://brunssum.mijnverkiezing.nl/registreer