Een stem uitbrengen – hoe gaat dat?

Zo brengt u tijdens de verkiezingen uw stem uit.

U mag stemmen als u

  • de Nederlandse nationaliteit heeft
  • afkomstig bent uit een EU-land
  • een niet-Europese nationaliteit heeft en minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijft*)

Verder moet u op 16 maart 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Stemmen in Brunssum?

Wilt u deelnemen aan de Brunssumse gemeenteraadsverkiezingen, dan moet u op 31 januari 2022 zijn ingeschreven in de gemeente Brunssum.

Heeft u zich pas na 31 januari ingeschreven, dan mag u niet in Brunssum stemmen. U kunt dan in uw ‘oude’ gemeente stemmen.

Zo stemt u

  • Als u mag deelnemen aan de verkiezingen, ontvangt u thuis een stempas. De stempas ontvangt u uiterlijk 2 maart. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 31 januari 2022 staat ingeschreven.
  • Deze stempas levert u in op het stembureau. U krijgt dan een stembiljet. Daarop kunt u uw stem uitbrengen. Dat doet u door, met een rood potlood, de naam van de kandidaat van uw voorkeur aan te kruisen.
  • Na het invullen doet u het stembiljet in de stembus.

Voordat u uw stem kunt uitbrengen, moet u zich kunnen legitimeren bij de voorzitter van het stembureau. Neem daarom een geldig identiteitsbewijs mee.

Let op: u kunt bij deze gemeenteraadsverkiezingen drie dagen lang uw stem uitbrengen, dus op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart. Kijk hier voor meer informatie.

 

Heeft u vragen over de verkiezingen? Neem dan contact met de gemeente via verkiezingen@brunssum.nl of via (045) 527 85 55 of 06 3807 1709.

 

*) Legaal betekent: dat u in deze periode ingeschreven hebt gestaan bij de gemeente én dat u gedurende deze periode een geldig verblijfsdocument hebt gehad.