Ik kan niet naar het stembureau komen, maar wil toch graag stemmen…

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen.

De persoon waaraan u uw volmacht verleent, mag dan namens u uw stem uitbrengen.

Het verlenen van een volmacht gaat als volgt:

  • Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen.
  • U geeft uw ingevulde stempas aan de gemachtigde.
  • De gemachtigde levert uw stempas, samen met de eigen stempas, in bij het stembureau. De gemachtigde krijgt dan een stembiljet waarop hij/zij namens u een stem mag uitbrengen.

De gemachtigde kan iedereen zijn die in Brunssum woont en ook een stempas heeft ontvangen. 

Denk aan identiteitsbewijs!

Verleent u een volmacht?
Vergeet dan niet om (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee te geven aan degene die met uw volmacht mag stemmen. De gemachtigde is verplicht om dit te tonen bij het uitbrengen van de volmachtstem.

Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

Let op
  • Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.
  • De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen. Ook moet de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem worden uitgebracht.

 

Heeft u vragen over de verkiezingen? Neem dan contact met de gemeente via verkiezingen@brunssum.nl of via (045) 527 85 55 of 06 3807 1709.