Waarom stemmen op 16 maart 2022?

Op 16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Iedereen van 18 jaar en ouder mag dan gaan stemmen. Maar waarom zou u gaan stemmen?

Stemmen is belangrijk. Waarom? Omdat de gemeenteraad besluiten neemt over zaken die iedereen raken.

Zaken als wonen. Scholen. Veiligheid. Winkels. Uitgaan.

Moeten er bijvoorbeeld zorgwoningen komen in Brunssum, of woningen voor starters? Leggen we zonneweides aan of windparken? Mag er in jouw straat 50 kilometer of 30 kilometer gereden worden? Hoe helpen we jongeren? Aan goed onderwijs? Aan een baan? Aan een woning? 
De komende vier jaar hebben 21 mannen en vrouwen in onze gemeenteraad het voor het zeggen, over deze maar ook over vele andere onderwerpen.

Maar op 16 maart heeft u het voor het zeggen.