Het aanbieden van promotiemateriaal

In de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart 2021 kunnen politieke partijen promotiemateriaal aanbieden voor aanplakborden en driehoeksborden. Hiervoor gelden strikte voorschriften, zo ook voor het aanbrengen van posters en banners.

1. Posters op aanplakborden

2. Driehoeksborden

3. Banners/spandoeken

4. Welkomstborden

1. Posters op aanplakborden:

Vanaf 1 februari 2021 plaatsen medewerkers van de gemeente Brunssum aanplakborden.

Het gaat om borden op de volgende 11 locaties.

 1. Horizonstraat/Komeetstraat
 2. Trichterweg/Marebosjesweg 
 3. Koolweg/Spoorstraat
 4. Karel Doormanstraat nabij rotonde
 5. Bodemplein bij hoek Prins Hendriklaan/Akerstraat
 6. Akerstraat/Vondelstraat nabij gemeentegrens
 7. Rimburgerweg/Rembrandtstraat rotonde nabij gemeentegrens  
 8. St. Gregoriuslaan/Pasteurstraat  
 9. Prins Hendriklaan/Dorpstraat
 10. Kennedylaan/Europalaan
 11. Lindeplein

Het is niet de bedoeling dat partijen zelf posters plakken.

Het aanplakken van verkiezingsposters op deze borden gebeurt door de gemeente. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Het verzoek is om de posters voor deze aanplakborden tijdig bij de gemeente aan te leveren.

Aanleveren

Posters voor de aanplakborden dienen uiterlijk vrijdag 29 januari 2021 vóór 12 uur in bezit te zijn van de gemeente Brunssum.

De posters dienen van A2-formaat te zijn.

Inleveren van de posters kan bij het Team Verkiezingen van de gemeente. Het Team is gevestigd in het gemeentehuis van Brunssum, aan het Lindeplein 1, te Brunssum.

Partijen kunnen de posters afgeven bij de receptie in de gemeentewinkel. Dat kan tijdens de openingstijden, maandag t/m donderdag van 9 tot 16 uur en vrijdag van 9 tot 12 uur.

2. Driehoeksborden:

In Brunssum zijn alleen zogenaamde reclamedriehoeksborden (A0-formaat) toegestaan. 

Dit zijn borden met metalen frames die rondom lichtmasten worden geplaatst. Het plaatsen van zogenaamde sandwichborden is niet toegestaan. Dit zijn borden die met binddraad aan een lichtmast worden bevestigd.

Plaatsen

Per evenement mogen maximaal zeven reclamedriehoeksborden worden geplaatst voor een periode van maximaal veertien dagen.

De driehoeksborden moeten zelf geplaatst worden. Dit kan vanaf donderdag 4 maart, 12 uur. De borden moeten uiterlijk donderdag 18 maart om 12 uur weggehaald zijn. 

Aanvraag

De aanvraag voor het het mogen plaatsen van reclamedriehoeksborden kunt u indienen via het digitale formulier.

Aanvragen vergunning plaatsen reclame driehoeksborden

Vervolgens krijgt u een overzicht van beschikbare locaties/lichtmasten gemaild. Uit dit overzicht blijkt welke lichtmasten in de door u gevraagde periode nog vrij zijn. 
U kunt op dit overzicht aankruisen welke lichtmasten u voor de reclame wilt gebruiken. Vervolgens mailt u het overzicht weer terug. Na ontvangst zal de vergunning worden verleend.

De legeskosten zijn: € 123,35 voor de vergunning per bord.

3. Banners/spandoeken:

Politieke partijen die banners/spandoeken willen ophangen tijdens de verkiezingscampagne, kunnen daarvoor terecht op 7 locaties in Brunssum.

Deze locaties betreffen de welkomstborden op de volgende invalswegen:

 1. Trichterweg (bij Chinees-Indisch restaurant De Lange Muur)
 2. Emmaweg/SW 20 
 3. Akerstraat (nabij ingang Zeekoelen)
 4. rotonde Rimburgerweg
 5. bij informatiebord aan de Schinvelderstraat
 6. Europalaan/Titus Brandsmastraat
 7. SW 20 richting Kennedylaan

Er kunnen 3 banners/spandoeken boven elkaar geplaatst worden.  De afstand tussen de palen waaraan het spandoek mag worden bevestigd, bedraagt 6 meter. 

Plaatsen

De banners/spandoeken moeten zelf bevestigd worden. 

Dit kan vanaf donderdag 4 maart 2021, 12 uur. De banners/spandoeken moeten uiterlijk donderdag 18 maart om 12 uur weggehaald zijn.

Aanvraag

De aanvraag om banners/spandoeken te mogen bevestigen kunt u indienen via het digitale formulier.

Aanvragen vergunning ophangen spandoeken (inloggen met DigiD)

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst toegekend.

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag. 

4. Welkomstborden

De gemeente Brunssum beschikt over welkomstborden op 7 locaties op invalswegen.

Het gaat om de volgende locaties.

 1. Trichterweg
 2. Emmaweg (Gamma
 3. Akerstraat (Brunsheim)
 4. Schinvelderstraat
 5. Rimburgerweg (Ganzepool)
 6. SW20 (weg richting Sittard
 7. Loogstraat

Aan de welkomstborden op deze locaties kunnen eigen borden worden bevestigd.

Plaatsen

De borden dienen zelf bevestigd te worden.

Het formaat van deze eigen borden bedraagt 180 x 45 cm en 8 mm dik of 180 x 30 en 8 mm dik. Bevestigen kan met schroeven. 

Het bevestigen van de borden is toegestaan vanaf donderdag 4 maart 2021, 12 uur.  De borden moeten uiterlijk donderdag 18 maart om 12 uur weggehaald zijn.

Aanvraag

De aanvraag om een bord te mogen bevestigen kunt u indienen via het digitale formulier.  

Aanvraag gebruik welkomstborden bij invalswegen

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst toegekend.

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag.