Stemmen per brief

Bent u 70 jaar of ouder? Dan mag u in maart 2021 ook per brief een stem uitbrengen voor de Tweede Kamer-verkiezingen. U kunt dan veilig stemmen, zonder uw woning te verlaten.

Uiterlijk 3 maart ontvangt u uw stem(plus)pas. Bent u 70 jaar of ouder, dan ontvangt u uiterlijk 11 maart een tweede enveloppe, met de documenten die nodig zijn om per brief te stemmen

Deze brief bevat:

  • het briefstembiljet. Op dit biljet staan alle kandidaten voor de Tweede Kamer-verkiezingen.
  • een briefstembiljet-enveloppe
  • een retour-enveloppe.

Heeft u de tweede envelop niet ontvangen of bent u deze kwijt geraakt? U kunt de inhoud van de tweede enveloppe ophalen bij de gemeente. Doe dat vóór woensdag 17 maart, 21 uur.

Stemmen per brief

Stemmen per brief doet u in 4 stappen:

  1. U brengt uw stem uit op het briefstembiljet.
  2. U doet het briefstembiljet in de briefstembiljet-enveloppe. Deze plakt u dicht.
  3. U zet uw handtekening op uw stempas. Deze heeft u eerder gekregen.
  4. U doet uw stempas, samen met de briefstembiljet-enveloppe, in de retour-enveloppe. Deze plakt u dicht.

Stemmen per briefVerzenden

De retour-enveloppe kunt u per post versturen naar de gemeente. Frankeren is niet nodig.

Zorg er wel voor dat u de retour-enveloppe op tijd verstuurt. Let op: stemmen per brief die na woensdag 17 maart, 21 uur, bij de gemeente binnenkomen, tellen niet meer mee! 
Doe uw retour-enveloppe daarom niet later dan vrijdag 12 maart, 17 uur, op de post.

 

Afgiftepunt

U kunt de retour-enveloppe ook (laten) afgeven bij de gemeente. Dat kan bij een speciaal afgiftepunt. Dit afgiftepunt is gevestigd in de gemeentewinkel, Lindeplein 1, te Brunssum.

U kunt vanaf woensdag 10 maart terecht bij dit afgiftepunt, tot en met woensdag 17 maart (verkiezingsdag). 
Het afgiftepunt is op werkdagen geopend van 9 tot 17 uur, en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21 uur.

Vragen?

U ontvangt thuis nog een handige uitleg waarin precies staat hoe u per brief kunt stemmen.

Heeft u daarna nog vragen over stemmen per brief? Bel dan 0800 1351 (7 dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur), of kijk op www.elkestemtelt.nl.