Een stem uitbrengen - hoe gaat dat?

Wanneer mag u stemmen?

Op woensdag 20 maart zijn er twéé verkiezingen.

U kunt een stem uitbrengen voor Provinciale Staten van Limburg, en een stem voor het bestuur van Waterschap Limburg. U kunt beide stemmen tegelijk uitbrengen.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, bent u 18 jaar en woont u in de Provincie Limburg, dan mag u stemmen voor beide verkiezingen. U krijgt dan twee stempassen.

Heeft u een andere nationaliteit dan de Nederlandse, dan mag u alleen stemmen voor het waterschap. U ontvangt dan één stempas.

Zo stemt u

Als u mag deelnemen aan de verkiezingen, ontvangt u thuis één of twee stempassen. De stempassen worden ongeveer twee weken vóór de verkiezingen bezorgd.

Deze stempas levert u op 20 maart 2019 in op het stembureau. U krijgt dan voor elke stempas een stembiljet. Daarop kunt u uw stem uitbrengen. Dat doet u door, met een rood potlood, de naam van de kandidaat van uw voorkeur aan te kruisen.

Na het invullen deponeert u het stembiljet of de stembiljettenin de stembus.

Let op: voordat u uw stem kunt uitbrengen, moet u zich kunnen legitimeren bij de voorzitter van het stembureau. Neem daarom een geldig identiteitsbewijs mee.