Twee verkiezingen op één dag

Op woensdag 20 maart zijn er twéé verkiezingen.

U kunt een stem uitbrengen voor Provinciale Staten van Limburg, en een stem voor het bestuur van Waterschap Limburg.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, bent u 18 jaar en woont u in de Provincie Limburg, dan mag u stemmen voor beide verkiezingen. U krijgt dan twee stempassen.

Heeft u een andere nationaliteit dan de Nederlandse, dan mag u alleen stemmen voor het waterschap. U ontvangt dan één stempas.

Meer over de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Meer over de verkiezingen voor het Waterschap.