Stemmen met kiezerspas

De burgemeester van Brunssum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een kiezer toegestaan is zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

  1. Bij het gemeentehuis zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau in Nederland met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen. 
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht of per brief te stemmen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELING VERZOEK

  1. Na ontvangst van de stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich ook met zijn/haar stempas melden op het gemeentehuis, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd. Dit omzetten naar een kiezerspas kan tot uiterlijk 22 mei 2019, 12:00 uur.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. 

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. De kiezer moet naast de kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als hij/zij zich niet kan identificeren mag hij/zij niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Bureau Verkiezingen (045-5278689), Lindeplein 1, te Brunssum.

Publicatiedatum: 20 maart 2019 (overheid.nl)