Een stem uitbrengen - hoe gaat dat?

Wanneer mag u stemmen?

Op donderdag 23 mei zijn de Europese verkiezingen. 

U kunt een stem uitbrengen voor het Europees Parlement.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU), bent u 18 jaar en woont u in Europa, dan mag u stemmen voor de Europese verkiezingen.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en verblijft u tijdens de Europese verkiezingen in een land dat geen lid is van EU? Dan kunt u stemmen vanuit het buitenland. Verblijft u niet in Nederland maar een land dat wel lid is van de EU? Dan kunt u op 2 manieren stemmen: U stemt in de lidstaat waar u woont of u stemt vanuit het buitenland.

Zo stemt u

Als u mag deelnemen aan de verkiezingen, ontvangt u thuis één stempas. De stempas wordt ongeveer twee weken vóór de verkiezingen bezorgd.

Deze stempas levert u op 23 mei 2019 in op het stembureau. U krijgt dan voor de stempas een stembiljet. Daarop kunt u uw stem uitbrengen. Dat doet u door, met een rood potlood, de naam van de kandidaat van uw voorkeur aan te kruisen.

Na het invullen deponeert u het stembiljet of de stembiljettenin de stembus.

Let op: voordat u uw stem kunt uitbrengen, moet u zich kunnen legitimeren bij de voorzitter van het stembureau. Neem daarom een geldig identiteitsbewijs mee.