Ik ben op 23 mei verhinderd, maar wil toch graag stemmen

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen.

De persoon waaraan u uw volmacht verleent, mag dan namens u uw stem uitbrengen.

Het verlenen van een volmacht gaat als volgt:

Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Brunssum woont en ook een stempas heeft ontvangen.

Denk aan identiteitsbewijs!

Bij het uitbrengen van de volmachtstem is de gemachtigde verplicht (een kopie van) een identiteitsbewijs te tonen van degene die de volmacht heeft verleend.

Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt de kiezer een verzoekschrift naar de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling woonde. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing (uiterlijk 18 mei 2019) door de burgemeester zijn ontvangen. Zie Kieswet art. L 8 en Kieswet art. L 7. Voor dit verzoekschrift is een formulier beschikbaar (Model L 8) bij de gemeente en via deze link. De kiezer en degene die hij machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens de andere kiezer kan stemmen. Zie Kieswet art. L 6 en Kieswet art. L 13.

Kan ik ook in een andere gemeente stemmen?

U kunt op 23 mei in Nederland stemmen in elk stemlokaal in uw gemeente. Als u in een andere gemeente wilt stemmen, moet u een kiezerspas aanvragen. Op de achterkant van uw stempas staat het dichtstbijzijnde stemlokaal aangegeven.

Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. 

Persoonlijk aanvragen 
U vraagt uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen voor 12.00 uur ’s middags een kiezerspas aan. 
Als u de kiezerspas persoonlijk aanvraagt, neemt u het volgende mee: 

  • uw geldige identiteitsbewijs 
  • uw stempas

Schriftelijk aanvragen 
U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit op naar de gemeente. 
Stuur uw stempas mee met de aanvraag. 

Uw aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag door de gemeente zijn ontvangen.  
Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt. 

Heeft u nog vragen?

Let op

Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen. Ook moet de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem worden uitgebracht.