Brunssum-Noord mogelijk ‘Proeftuin aardgasvrije wijk’

De gemeente Brunssum wil in aanmerking komen voor de regeling 'Proeftuin aardgasvrije wijk'. Daartoe dient de gemeente een aanvraag in bij het Rijk.

Woningcorporatie Weller en Mijnwater B.V. hebben zich naar aanleiding van de Rijksregeling 'Proeftuin Aardgasvrije wijken 2018' tot de gemeente Brunssum gewend; zij zien kansen voor een dergelijke proeftuin in Brunssum-Noord. Het college van Burgemeester en wethouders deelt deze visie en heeft daarom besloten een aanvraag in te dienen bij het Rijk om in aanmerking te komen voor de regeling.

In 2050 moet iedereen in Nederland “van het aardgas af zijn”. De overheid heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Hierover heeft Nederland internationale afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs.

“In Parkstad werken we hard aan de overgang van aardgas naar duurzame energiebronnen. Maar er moet nog veel werk verzet worden”, zegt wethouder Math Houben. “De proeftuinen zijn bedoeld om te leren hoe dit doel bereikt kan worden. Uiteraard spelen de bewoners daar een belangrijke rol in. Daarnaast zitten we aan tafel met Weller, Mijnwater B.V., Parkstad Limburg, Provincie Limburg, Enexis Groep en de gemeente Heerlen. Gezamenlijk bereiden we ons voor op de toekomst en daarbij maken we graag gebruik van de financiële ondersteuning van het Rijk.”

Het Rijk stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 kunnen starten met een proeftuin aardgasvrije wijk. De proeftuinen zijn erop gericht om te leren hoe -samen met bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere bedrijven- een bestaande wijk succesvol van het aardgasnetwerk gehaald kan worden. De beschikbare gelden worden, landelijk, verdeeld over circa 20 proeftuinen. Een proeftuin moet gericht zijn op een buurt met alle gebouwen die zich daarbinnen bevinden en uit ongeveer 500 woningen bestaan. Brunssum-Noord voldoet aan al die criteria.

De middelen zijn bedoeld voor het sluiten van de businesscase en het onrendabele deel van de investeringen in gebouwen en energie-infrastructuur.

Of de Brunssumse aanvraag door het Rijk gehonoreerd wordt, moet uiterlijk op 1 oktober 2018 bekend zijn.

aardgas

Uitgelicht