Impuls voor projecten voor duurzame energie

De Brunssumse gemeenteraad heeft maandag 11 maart 2019, als eerste gemeente in Parkstad Limburg, een afwegingskader vastgesteld voor het toetsen van grootschalige projecten op het gebied van windenergie en zonne-energie.

Het gaat om een beleidsregel met de naam ‘PALET Regionaal afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking’. 

Bij projecten voor het opwekken van windenergie of zonne-energie vindt de gemeente het belangrijk dat de initiatiefnemers de inwoners uit de projectomgeving maximaal bij het plan betrekken. Ook is de gemeente van mening dat maatschappelijke baten vanuit het project terug moeten vloeien naar de omgeving, én dat een plan zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving. Deze en andere zaken zijn nu geregeld in het afwegingskader. 

Onderdeel van het afwegingskader is een 3D-tool waarmee de ruimtelijke impact van windenergie en zonne-energieprojecten zichtbaar kan worden gemaakt. 

zonne-energieEnergieneutraal in 2040

Met dit afwegingskader wil Brunssum samen met de regio duidelijkheid creëren richting initiatiefnemers, bewoners en bedrijven over de randvoorwaarden in Parkstad als het gaat om grote projecten om duurzame energie op te wekken. Hiermee willen we een lokale en regionale versnelling bereiken van projecten die ons helpen in 2040 energieneutraal te zijn. 

Sinds 2013 werken de Parkstadgemeenten samen aan de energietransitie: de omslag van een fossiele energiehuishouding naar een schone, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding.
Met PALET (Parkstad Limburg EnergieTransitie) hebben de gemeenten kaderstellend beleid vastgesteld en gezamenlijk uitgesproken om als regio in 2040 energieneutraal te zijn. 

Dit betekent dat we in 2040 evenveel energie in de regio willen opwekken als dat we zelf nodig hebben. Om dit doel te bereiken is, naast het besparen van energie, ook het opwekken van duurzame energie nodig.