Brunssum kleurt blauw voor Rechten van het Kind

Op zondag 20 november is het de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Op tal van plaatsen in Nederland vestigt UNICEF de aandacht op het belang van kinderrechten door prominente gebouwen in blauw licht te zetten. Dat gebeurt ook met het Lindeplein en de fontein in Brunssum.

Elk verlicht gebouw en elke verlichte plek kleurt blauw om zo aandacht te vragen voor de rechten van kinderen wereldwijd. Kinderrechten zijn namelijk nog altijd niet vanzelfsprekend.

Rechten van het Kind UNICEFVeilig opgroeien

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties in New York het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. De 54 artikelen van het verdrag gaan over voeding, onderwijs, wonen en gezondheid en familie. Maar ook over mishandeling, kinderarbeid, oorlog en bescherming.

Het kinderrechtenverdrag moet ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties en ziet toe op naleving van kinderrechten wereldwijd.

Sinds 20 november 1989 hebben bijna 200 landen wereldwijd het kinderrechtenverdrag bekrachtigd en beloofd deze rechten na te leven. En toch worden de rechten van kinderen wereldwijd geschonden. Tijdens de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind wordt hier jaarlijks aandacht voor gevraagd.