Constructief overleg om gezamenlijk doelen voor regio te behalen

Vrijdag 16 september 2022 bracht staatssecretaris Christophe van der Maat een bezoek aan de gemeenten Beekdaelen en Brunssum om de problematiek rondom AWACS-overlast te bespreken. De AWACS-toestellen die hun thuisbasis hebben op vliegbasis Geilenkirchen zorgen al jarenlang voor veel overlast in de regio. Het bezoek maakte onderdeel uit van een Limburg-dag waarvoor gouverneur Emile Roemer de staatssecretaris ontving.

De bestuurders van de gastgemeenten, burgemeester Eric Geurts en wethouder Jan Hermans namens Beekdaelen en burgemeester Wilma van der Rijt en wethouder Vérénice Hermans namens Brunssum, maakten van de gelegenheid gebruik om met de staatssecretaris te spreken over de overlast, de toekomst van de basis en het opzetten van een leefbaarheidsfonds. Daarbij heeft de staatssecretaris aangegeven dat, voor Defensie, bosonderhoud nadrukkelijk ook onderdeel moet zijn van het gesprek met de gemeenten. 

concrete toezeggingen

Het gesprek verliep in een constructieve sfeer en heeft een aantal concrete toezeggingen opgeleverd. De staatssecretaris heeft aangegeven zich in te zullen zetten voor de regio en samen met het kabinet te kijken naar wat zij kunnen betekenen voor het gevraagde leefbaarheidsfonds. Hij hoopt over zes maanden aan te kunnen geven wat Defensie kan doen voor dit bredere leefbaarheidsfonds. Hij gaat niet alleen in Den Haag het gesprek aan, maar zal ook bij de NAVO en zijn Duitse collega’s aandacht vragen voor de belangen en de zorgen uit de regio. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het stellen van eisen aan de maximale geluidsproductie voor nieuwe toestellen.

Verder wil hij vaker in overleg treden met de regio. Zo heeft hij in dit kader toegezegd over een half jaar terug te zullen keren om verder te spreken en de resultaten van zijn inspanningen te delen. Tot slot gaf hij aan dat hij de geruchten wil ontkrachten dat er F-35 straaljagers in Geilenkirchen gestationeerd zullen worden.

Belangengroepen

Ook leden van de belangengroep Stop AWACS en van de Commissie AWACS Limburg waren uitgenodigd. Met hun verhalen en een geluidsprotest slaagden zij erin om de problematiek over te brengen en duidelijk te maken hoe de inwoners van Brunssum en Beekdaelen de overlast ervaren en welke invloed dit heeft op hun dagelijkse leven. Daarop gaf de staatssecretaris aan bij de NAVO te zullen onderzoeken waar op dit punt winst te behalen valt, bijvoorbeeld met het oog op vluchttijden.

Hoopvol

De aanwezige partijen hebben vertrouwen in de frisse benadering van deze staatssecretaris en zijn serieuze betrokkenheid stemt hen hoopvol. 
Burgemeester Wilma van der Rijt vat het als volgt samen: “ik was blij te horen dat de staatssecretaris aangaf dit probleem in Den Haag te agenderen en daar als linking pin de ministeries bij elkaar te zullen brengen”. Ook burgemeester Geurts ziet perspectief: “voor het eerst in 15 jaar heb ik de indruk dat we gesproken hebben met een staatssecretaris die de problematiek serieus neemt”.


Bezoek staatssecretaris Christophe van de Maat

Foto: Katja Waltmans