Controle foutparkeren in de wijk

De gemeente Brunssum ontvangt steeds vaker klachten over foutparkeren in de Brunssumse wijken.
Daarom controleert de gemeente vanaf eind januari nadrukkelijk op foutparkeerders. Deze controles vinden óók plaats in de avonduren.

Naast irritatie veroorzaakt foutparkeren ook gevaarlijke situaties in de wijk. Ook is het belangrijk dat hulpdiensten in geval van calamiteit vrije 
doorgang hebben en niet belemmerd worden door onjuist geparkeerde auto’s.

Handhaving

Uitgelicht