Controle hondenbelasting in Brunssum

Begin februari 2018 vindt een controle op de hondenbelasting plaats in Brunssum.

Deze huis-aan-huiscontrole gebeurt door controleurs van de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Blijkt bij deze controle dat bewoners één of meerdere honden niet hebben aangemeld, dan lopen zij het risico dat ze, naast de aanslag hondenbelasting, tevens een boete opgelegd krijgen voor het niet aanmelden van de hond(en).

Eigenaren die hun hond(en) nog niet hebben aangemeld, worden geadviseerd dat alsnog te doen. Daarmee worden onnodige boetes voorkomen.

Aangifte

Iedereen die één of meer honden houdt, is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl.

De BsGW controleert jaarlijks op het bezit van honden. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, dan loopt de houder van de hond(en) het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd. Honden waarvoor geen belasting wordt betaald, worden door de controleurs aangemeld.

De controleurs van de BsGW kunnen zich legitimeren.

Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt, dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter.

Aanmelden

Het aanmelden of afmelden van een hond kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl.  Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld.

Een aangiftebiljet kan ook telefonisch worden aangevraagd, via de belastingtelefoon, (088) 8420 420. Houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt.

Medewerkers van de BsGW-belastingtelefoon zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 17 uur.

Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website www.bsgw.nl.

Poster hondenbelasting

Uitgelicht