Controles horeca: veiligheid tijdens carnaval

De gemeente Brunssum en de brandweer gaan in de komende periode cafés controleren op brandveiligheid.

De controles vinden plaats vanwege de verwachte drukte met carnaval.

Brandweer en gemeente gaan steekproefsgewijs controles uitvoeren bij diverse horecabedrijven. Bij deze controles wordt onder meer gekeken naar nooduitgangen, de aankleding (inclusief versieringen), de brandbestrijdingsmiddelen en de noodverlichting.

Mocht bij de controle blijken dat de brandveiligheid in het geding is, dan krijgt de betreffende exploitant enkele dagen de tijd om de vereiste maatregelen te nemen. Als bij hercontrole blijkt dat de maatregelen nog steeds onvoldoende zijn, zal er handhavend worden opgetreden. In het uiterste geval kan dit leiden tot sluiting van de betreffende horeca-inrichting tijdens de carnaval.

De horeca-exploitanten hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen waarin de controles worden aangekondigd.

 

Uitgelicht