Convenant tussen Parkstad-gemeenten en bewindvoerders

Op donderdag 26 september tekenden de wethouders van Parkstad met armoedebeleid in hun portefeuille een convenant met 37 bewindvoerders (uit Parkstad). De betrokken partijen maken zich sterk om de dienstverlening aan burgers, die met schulden te maken krijgen, te verbeteren.

De gemeenten in Parkstad zetten zich samen in voor de bestrijding van armoede. Daarbij gaat veel aandacht uit naar het voorkomen dat inwoners in de financiële problemen raken. Maar voor mensen die al in de schulden zitten - en onder bewind zijn gesteld door de rechter - is het belangrijk dat de bewindvoerder de financiële zaken van de inwoner goed regelt. 

Begeleiding naar financiële zelfstandigheid

De afspraken in het convenant richten zich vooral op het beter ondersteunen van inwoners, op hun weg naar financiële zelfredzaamheid. Het ondertekenen van het convenant door alle Parkstadgemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal) en de 37 bewindvoerders, is een belangrijke stap hierbij. Daarmee is voor iedereen helder met wie de gemeenten samenwerken en onder welke voorwaarden.