Dieren in het Vijverpark: voer ze niet!

De laatste tijd worden de ganzen en eenden in het Vijverpark in Brunssum veel bijgevoerd door bezoekers van het park. Dit voeren van de waterdieren is echter niet nodig. Sterker nog, het is zelfs slecht en ongezond voor dier en natuur.

dieren vijverparkDe gemeente roept bezoekers daarom op om zich aan het voerverbod te houden dat ter plekke geldt.

Het bijvoeren van ganzen en eenden gebeurt meestal met brood(resten). Dit is echter geen natuurlijk voedsel voor deze dieren. Wanneer ze hier teveel van eten, krijgen ze andere, gezondere voedingsstoffen niet binnen. Soms ontstaan er daardoor problemen met de spijsvertering en gaan de dieren dood.

Agressief

Het voeren van de waterdieren maakt ze ook 'lui'. Normaal vliegen de meeste van deze vogels in de winter naar het zuiden. Als ze hier worden bijgevoerd, krijgen ze geen prikkels meer om dat te doen. Ze worden daarmee steeds meer afhankelijk van het ongezonde voedsel dat ze van mensen krijgen.

Door het bijvoeren wennen de dieren ook teveel aan de mensen. Dat verstoort hun natuurlijk gedrag en kan leiden tot ongewenst en agressief gedrag.

 

 

 

Opgelet: ratten!

Tenslotte: lang niet al het uitgestrooide brood wordt opgegeten, zeker niet in het zomerseizoen. Deze voedselresten trekken ongedierte, waaronder ratten aan. Ratten nemen ziektes mee en vormen daarmee ook een bedreiging voor de gezondheid van mensen.

In het Vijverpark geldt een voerverbod. Dat verbod is bedoeld om de dieren in het park te beschermen. De gemeente roept bezoekers daarom met klem op om dit verbod te respecteren.