Een 8 voor de Brunssumse jeugdhulp

Cliënten van de jeugdhulp in Brunssum geven gemiddeld een 8 voor de ontvangen hulp.

90 procent van de ondervraagde ouders en kinderen geeft een voldoende. Dat blijkt uit een onderzoek onder cliënten van de jeugdhulp in Brunssum.

De gemeente Brunssum voerde in 2017 voor de tweede keer een cliëntervaringsonderzoek uit om inzicht te krijgen in de effecten van de jeugdhulp. Het eerste onderzoek vond plaats in 2016.

De jeugdhulp is in 2015 een gemeentelijke taak geworden. Het onderzoek vindt jaarlijks plaats en brengt in kaart hoe de cliënten de toegang tot de hulp ervaren, hoe ze de kwaliteit ervaren, en of de ondersteuning effect heeft.

Voor het huidige onderzoek zijn in mei 2017 423 cliënten – ouders en kinderen – benaderd. In totaal deden 84 cliënten mee aan het onderzoek, een respons van 20 procent.

foto jongerenZelfredzaamheid

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste cliënten tevreden zijn over de uitvoering van de jeugdhulp in Brunssum. 85% voelt zich serieus genomen door de hulpverleners. Een even grote groep cliënten vindt dat ze snel zijn geholpen en 83% is tevreden over de gekozen oplossing en de hoeveelheid ontvangen hulp. Gemiddeld geven de respondenten een 7,9 voor hun contacten met de gemeente, de huisarts of de instelling die het kind doorverwees.

Een grote meerderheid van de respondenten is tevreden over het effect van de hulp. Zeven van de tien cliënten geven aan dat zij, of hun kind, zich beter voelen sinds ze hulp krijgen. 63% meldt vooruitgang in het gedrag van hun kind. De hulp heeft ook een positief effect op de zelfredzaamheid: de helft van de cliënten geeft aan dat het hun eigen zelfredzaamheid heeft vergroot, of dat van het kind. Met twee derde gaat het beter op school, werk of dagbesteding.

Verbetering

Iets meer dan de helft (51%) van de cliënten vindt de kwaliteit van de hulp in het afgelopen jaar onveranderd. Een derde ervaart verbetering, 5 procent vindt de hulp verslechterd. De rest (12%) weet het niet.

Vergeleken met 2016 laat het cliëntervaringsonderzoek in 2017 meer tevredenheid zien. In 2016 gaven zes op de tien cliënten aan dat ze zich beter voelen dankzij de hulp, inmiddels is dat zeven op de tien. 64% meldt nu een betere thuissituatie, vorig jaar was dat nog 52%. Ook voelen meer cliënten zich veiliger: het onderzoek laat een stijging zien van 47% in 2016 naar 55% in 2017.

 

 

Uitgelicht