Erepenning voor Ruud Scholten

De gemeente Brunssum heeft de gemeentelijke Erepenning verleend aan Ruud Scholten. De heer Scholten krijgt de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de Stichting War Cemetery Brunssum.

Ruud Scholten overleed op 15 april 2021. Het college van B&W van Brunssum heeft besloten hem de Erepenning toe te kennen als postuum eerbetoon bij zijn overlijden.

Stichting War Cemetery Brunssum

Ruud Scholten richtte ruim 10 jaar geleden de Stichting War Cemetery Brunssum op. 

Op het Britse ereveld in de gemeente Brunssum, de Brunssum War Cemetery, liggen 328 Britse soldaten begraven die zijn gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog. Het doel van de stichting is om de herinnering aan deze soldaten levend te houden door ieder graf ter adoptie aan te bieden. De actie was vanaf het begin bijzonder succesvol. Binnen korte tijd was elk graf geadopteerd, door particulieren en organisaties binnen en buiten Brunssum. De Brunssum War Cemetery was het eerste Commonwealth war cemetery ter wereld waarvan alle graven zijn geadopteerd.

In de afgelopen 10 jaar groeide Ruud Scholten uit tot een schakel tussen adoptanten in Brunssum en nabestaanden in Engeland, Canada en Australië. Door zijn inzet werden ook de contacten tussen de Brunssumse gemeenschap en internationale organisaties als JFC Brunssum versterkt. Hij groeide uit tot de spil in een internationaal netwerk van mensen en organisaties die in zijn werk voor de stichting een voorbeeld en een aansporing zagen hoe invulling te geven aan de lessen uit de Tweede Wereldoorlog en die te vertalen in inspirerende boodschappen voor nieuwe generaties. 

Bij het toekennen van de Erepenning heeft het college van B&W de afweging gemaakt dat "Ruud Scholten een grote rol heeft vervuld in het creëren van bewustwording over de inzet en offers van militairen, vroeger en nu, en over de morele plicht die daaruit voortvloeit voor de hele samenleving (...) De verdiensten van Ruud Scholten zijn verstrekkend en uniek van aard en komen om die reden in aanmerking voor een gemeentelijke Erepenning".

Uitreiking

De Erepenning, met bijbehorende versierselen en een oorkonde, werd op woensdag 12 mei 2021 door burgemeester Wilma van der Rijt uitgereikt aan Suzanne Scholten, de weduwe van Ruud Scholten, in het bijzijn van haar zoon, Kevin Scholten.

De Erepenning is één van de drie gemeentelijke onderscheidingen.