Geen vuurwerk tijdens Oud en Nieuw

Tijdens Oud en Nieuw geldt een vuurwerkverbod. Het is verboden om vuurwerk te (ver)kopen en/of af te steken. Ook carbidschieten is niet toegestaan.

Het verbod geldt voor al het vuurwerk dat jaarlijks verkocht werd op de 3 dagen vóór Oud en Nieuw. Sterretjes en knalerwten zijn wel toegestaan.

Het kabinet heeft tot het vuurwerkverbod besloten vanwege de huidige hoge druk op ziekenhuizen en huisartsenposten door corona. Het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw leidt jaarlijks tot vele honderden (ernstige) gewonden, wat de zorg nog eens extra zwaar zou belasten.

Vuurwerk was ook verboden tijdens Oud en Nieuw vorig jaar. Ook toen was de aanleiding de acute druk op de zorg.

De gemeente Brunssum heeft ook carbidschieten verboden, net als vorig jaar.