Gemeente Brunssum start met stimulering energiecoöperaties

Bent u geïnteresseerd in het opwekken van duurzame energie? Zou u graag samen met andere inwoners van gemeente Brunssum zelf aan de slag willen gaan om uw gemeente duurzamer te maken? Dan nodigen wij u uit om op 2 november de eerste workshop bij te wonen waarin we samen inventariseren voor welke duurzame initiatieven er interesse leeft en wat daarvan gezamenlijk uitvoerbaar is.

Parkstad-ambitie: Energieneutraal in 2040

Deze stimulering tot het starten van energiecoöperaties door inwoners draagt bij aan de Parkstad-ambitie om in 2040 als regio energieneutraal te zijn. Wethouder Haico Offermans: “De huidige fossiele energievoorraden raken op en op die ontwikkeling moeten we anticiperen. Hierin heeft iedereen een rol: de gemeente, het bedrijfsleven én de burgers. Samen moeten we de boel in beweging krijgen en toewerken naar dat ene doel.”

Coöperaties spelen een belangrijke rol in de energietransitie. In gemeenten waar coöperaties actief zijn, blijkt namelijk dat er aantoonbaar betere resultaten worden geboekt op het gebied van energiebesparing, opwekking van duurzame energie en energielevering. Zo biedt een energiecoöperatie bijvoorbeeld de kans om gezamenlijk met mede-inwoners energiebesparingsmaatregelen in te kopen en energie te produceren.

Workshops Natuur- en Milieufederatie

De Natuur- en Milieufederatie Limburg organiseert 3 workshops waarin u kunt ontdekken wat er mogelijk is als u samen met andere bewoners aan de slag gaat.

De eerste workshop vindt plaats op 2 november. De data voor de volgende workshops worden in overleg met de deelnemers vastgelegd. Doel van de workshops is lokale initiatieven, kennis en ervaring te bundelen en zo de oprichting van een energiecoöperatie te stimuleren en in de startfase te ondersteunen.

Waar: Brikke Oave, Lindeplein Brunssum

Wanneer: 2 november, van 19:30 tot 21:00 uur

Interesse?

Bent u geïnteresseerd en wilt u meedenken en misschien wel meedoen om te komen tot een energiecoöperatie in de gemeente Brunssum? Kijk dan voor meer informatie en het aanmeldformulier op www.brunssum.nl/energiecooperatie

Uitgelicht