Gemeente Brunssum werkt aan 15% energiereductie

De gemeente Brunssum heeft zichzelf in haar begroting tot taak gesteld om 15% aan energie te besparen. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat de gemeentelijke energierekening door de oplopende prijzen voor gas en elektriciteit naar ongekende hoogten stijgt. Daarnaast draagt het bij aan de Europese oproep om tot 15% energiereductie te komen, zodat energietekorten in de EU voorkomen worden. De gemeente gaat in de komende periode kleine en grotere maatregelen doorvoeren.

De gemeente start met diverse maatregelen in haar eigen kantoorgebouwen. De temperatuur in de kantoren is bijvoorbeeld standaard ingesteld op 19 graden, zoals ook in de gebouwen van de Rijksoverheid. Daarnaast wordt een scala aan maatregelen onderzocht en op korte termijn in gang gezet.

De gemeente heeft naast haar kantoren, ook maatschappelijke gebouwen, de sporthallen en het zwembad De Bronspot in beheer. Ook voor deze gebouwen wordt gezocht naar mogelijkheden om energie te besparen. Waar nodig zullen de gebruikers van deze gebouwen betrokken en/of geïnformeerd worden. En natuurlijk wordt er rekening gehouden met de geldende richtlijnen.

Openbare ruimte

Ook in de openbare ruimte wordt energie verbruikt. De maatregelen die hier getroffen worden, worden uiteraard beoordeeld op veiligheidsaspecten en wettelijke regelgeving. Straatverlichting kan misschien hier en daar worden aangepast, maar alleen als dit verkeerstechnisch en vanuit sociale veiligheid verantwoord is.

Pompen van fonteinen zullen langer in “winterstand” blijven en gevelverlichting van het gemeentehuis gaat uit. Zo worden de komende tijd alle aspecten tegen het licht gehouden om te bekijken of er meer grote en kleine besparingsmogelijkheden zijn.

Korte maar ook langere termijn

Een aantal maatregelen kan en zal op korte termijn worden doorgevoerd. De gemeente is al langere tijd bezig met verduurzaming van haar gebouwen en de openbare ruimte. Waar mogelijk zullen ingrepen op dat vlak naar voren gehaald worden, zodat eerder kan worden geprofiteerd van de voordelen.