Hennep aanpak Parkstad

Hennep Aanpak Parkstad is een project dat op 1 juli 2019 gestart is en waarbij in een periode van 3 jaar álle bedrijfsmatige panden (loodsen, schuren, stallen, winkels) in Parkstad worden gecontroleerd op de aanwezigheid van hennepplantages of drugslabs.

Hennep en synthetische drugs worden op veel plekken geproduceerd. Ook in stedelijk gebied worden op industrieterreinen en zelfs midden in woonwijken grootschalige productielocaties ontdekt. Criminelen schuwen bedreiging en geweld niet. De ondermijning van onze samenleving door deze criminelen accepteren wij niet.
Daarom is besloten tot een nieuwe aanpak. Tot nu toe worden bedrijfspanden door de politie gecontroleerd als er duidelijke verdenkingen zijn dat er iets illegaals gebeurt. In het project Hennep Aanpak Parkstad gaan gemeenten voortaan systematisch álle bedrijfspanden controleren. Daarmee geven we ook een duidelijk signaal naar de criminelen dat ze hier niet moeten zijn. Zo zullen we hennepteelt en drugslabs uit Parkstad weren en ondermijning van onze samenleving tegengaan.

Wat is de juridische basis van deze controles?

We toetsen of de bedrijfsgebouwen in gebruik zijn conform het bestemmingplan. Bij het toepassen van dit bestuurlijk instrument hoeft er geen sprake te zijn van een concrete verdenking van criminele activiteiten om een pand te controleren. Dit in tegenstelling tot een controle die door de politie wordt uitgevoerd. Een huiszoekingsbevel is daarom niet nodig. Pandeigenaren en –gebruikers zijn verplicht aan de controles mee te werken. Als eigenaren zich blijven verzetten tegen controles zullen we ons met de politie toegang tot het pand verschaffen.

Hoe is het project ingericht?

De controles worden uitgevoerd door een team gemeentelijke toezichthouders, die exclusief voor het project zijn aangesteld. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie. Hierdoor kunnen niet alleen bestuursrechtelijke maatregelen genomen worden door de gemeente als een hennepplantage of drugslab wordt aangetroffen, maar kan er ook strafrechtelijk worden ingegrepen. Als er andere zaken worden aangetroffen die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, dan wordt dit gerapporteerd. 

Waar worden de controles uitgevoerd?

Het project is in 2019 gestart in Heerlen en Kerkrade. Vanaf 1 september 2020 zijn ook de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal aangesloten. Uitgangspunt is dat alle bedrijfsmatige panden in Parkstad waar redelijkerwijs een grote hennepplantage of drugslab kan worden ingericht, worden gecontroleerd. Het maakt hierbij niet uit of een pand op een industrieterrein, in een winkelgebied of woonwijk ligt.

Ook Brunssum sluit dus aan. Burgemeester Wilma van der Rijt: Hennepteelt is vaak verbonden met georganiseerde criminaliteit. Daarbij vormt het een ernstige inbreuk op de leefbaarheid van een wijk waardoor mensen zich onveiliger gaan voelen. Hennepteelt gaat ook vaak gepaard met moedwillig geknoei aan elektriciteitsvoorzieningen. Daardoor ontstaan brandgevaarlijke situaties en, regelmatig, binnenbrandjes. Dit moeten wij niet willen in Brunssum. Vandaar deze nieuwe aanpak.

Nieuwsbrief

Voor informatie over de voortgang van Hennep Aanpak Parkstad kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Laat via een mail weten dat u de nieuwsbrief wil krijgen. Vermeld in deze mail uw voor en achternaam en het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief wil ontvangen.

Landelijke aanpak ondermijning 

Hennep Aanpak Parkstad maakt deel uit van een landelijk initiatief om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Het kabinet heeft hiervoor 100 miljoen ter beschikking gesteld. Gemeenten en andere veiligheidspartners hebben ideeën en projecten ingediend ter bestrijding van de ondermijning. Hennep Aanpak Parkstad is één van deze projecten en kreeg hiervoor €1.6 miljoen voor de komende 3 jaar. Kijk voor meer informatie over ondermijning op de website van de Rijksoverheid.