Innovatieve aanpak helpt 50 mensen aan een baan

In de afgelopen 2 jaar hebben 50 mensen in Brunssum een baan gevonden dankzij innovatieve, onorthodoxe marktoplossingen.

Het gaat om mensen in de bijstand die extra hulp op de arbeidsmarkt goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld vanwege een arbeidsbeperking of taalachterstand. Mede als gevolg van deze aanpak is het aantal mensen in de Brunssumse bijstand inmiddels historisch laag.

Wethouder Hugo Janssen (Sociale Zaken) is tevreden met het resultaat: “Onze aanpak bewijst dat je met extra middelen méér mensen aan het werk krijgt, ook als ze moeilijk plaatsbaar zijn”.

Innoverend

In 2016 stelde de gemeenteraad van Brunssum extra budget beschikbaar voor een innoverende aanpak en methodieken voor de uitstroom van minimaal 50 mensen naar werk. Het geld is bedoeld voor specifieke doelgroepen – jongeren met een arbeidsbeperking, 50-plussers, inburgeraars en alleenstaande ouders met jonge kinderen.

 In het najaar van 2016 werden re-integratiebedrijven uitgenodigd om met innoverende methodieken te komen die zouden moeten leiden tot de uitstroom van minimaal 50 mensen. Aan zeven verschillende bedrijven werd uiteindelijk opdracht gegeven. Deze bedrijven boden een waaier aan methodieken, waaronder wandelend coachen, jobcoachen, budgetcoaching, taaltrainingen, scholing, e-learning, bemiddelen – en vaak een combinatie daarvan. In sommige trajecten was groepsdynamica essentieel in de aanpak, terwijl bij andere de nadruk lag op individueel maatwerk.

In maart 2017 gingen de eerste trajecten van start. In totaal namen 144 kandidaten deel aan een traject. In de zomer van 2018 werd de 50e kandidaat aan een baan geholpen. Daarvan zitten nu 13 mensen in een part-time functie.
Omdat 21 mensen nog in een trajecten zitten, is de verwachting dat met deze aanpak uiteindelijk méér dan 50 mensen zullen uitstromen.

Lokale aanpak

Deze succesvolle aanpak is typisch voor Brunssum, zegt wethouder Hugo Janssen. “Onze bijstandscijfers dalen al jaren, vaak tegen landelijke trends in. Dat komt door onze specifieke lokale aanpak. Hierbij werken gemeente, Betere Buren, Werkgevers Service Punt, de SMO-raad en ISD BOL samen met betrokken partijen – uitzendbureaus, werkgevers – waarbij we alles uit de kast halen om mensen weer aan het werk te helpen”.

Brunssum activeert cliënten bijvoorbeeld via scholing of vrijwilligerswerk. Cliënten die nog niet helemaal gereed zijn voor de arbeidsmarkt, krijgen een ontwikkeltraject aangeboden bij Betere Buren. Dat gebeurt met begeleiding, coaching en, waar nodig, extra scholing. Bij Betere Buren volgen gemiddeld 90 mensen voor de duur van maximaal twee jaar zo’n traject. In de afgelopen jaren vonden zo ruim 120 mensen een betaalde baan.

Forse daling bijstand

Het gevolg van deze aanpak is een al jaren durende daling van het aantal mensen in de bijstand. In 2016 bedroeg de daling 3,4% en in 2017 3,9%. Dit jaar is het aantal cliënten al met 5,6% gedaald. In januari 2017 telde Brunssum nog 876 mensen in de bijstand. Eind augustus 2018 bedroeg dit aantal 795. Dat is, zegt wethouder Janssen, “een historisch laag aantal”.

Bekijk de speciale film van het stadsjournaal.

Participatieverklaring

De gemeente Brunssum stelde extra geld beschikbaar om speciale doelgroepen aan het werk te helpen, waaronder inburgeraars (hier bij de ondertekening van de Participatieverklaring). Wethouder Hugo Janssen: “Onze aanpak bewijst dat je met extra middelen méér mensen aan het werk krijgt”. Foto: Emile Verhijden.