Ir. Op den Kampstraat wordt blauwe zone

De gemeente Brunssum wil de Ir. Op den Kampstraat aanwijzen als 'blauwe zone'. Hier gaat straks een maximale parkeerduur van 1,5 uur gelden.

Met deze verruiming wil de gemeente de parkeermogelijkheden uitbreiden voor winkelend publiek in het centrum.

De blauwe zone in de Ir. Op den Kampstraat is geldig van maandag t/m zaterdag, van 9 tot 18 uur.

Spreiden parkeerdruk Doorvaartplein

Met het aanwijzen van de Ir. Op den Kampstraat als blauwe zone wil de gemeente de parkeerdruk op het nabijgelegen Doorvaartplein verlagen. 

Dit plein ligt naast het winkelcentrum en is erg in trek bij winkelend publiek. Tegelijk maken ook veel bewoners met een ontheffing gebruik van de parkeercapaciteit op het Doorvaartplein. Hierdoor loopt de parkeerdruk, vooral overdag, op tot soms 98 procent. Dat leidt tot extra verkeer op zoek naar een parkeerplek, met gevolgen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum.

Door de uitbreiding van de blauwe zone met 34 parkeerplekken op de Ir. Op den Kampstraat verwacht de gemeente te komen tot een betere spreiding van de huidige parkeerdruk op het Doorvaartplein, zowel van winkelend publiek als van houders van een ontheffing.

Uit metingen van de parkeerdrukte is gebleken dat ongeveer de helft van de huidige parkeerders op de Ir. Op den Kampstraat uit langparkeerders bestaat. Voor deze langparkeerders bestaan voldoende uitwijkmogelijkheden op de parkeerterreinen Koutenveld en Alsdorfplein.

Procedure

Het besluit tot aanwijzing van een blauwe zone op de Ir. Op den Kampstraat ligt vanaf 11 juni 2020 t/m 22 juli 2020 als ontwerp-verkeersbesluit ter inzage. Hierop kunnen door direct belanghebbenden zienswijzen worden ingediend.

Afhankelijk van de zienswijzen verwacht de gemeente medio 2020 te komen tot een definitief verkeersbesluit, waarna de blauwe zone op de Ir. Op den Kampstraat van kracht wordt en als zodanig ingericht wordt.