Noodopvang voor kinderen

Sinds maandag 16 maart 2020 zijn scholen en kinderopvang dicht, als maatregel tegen het coronavirus. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen wordt een uitzondering gemaakt. Zij kunnen terecht in een Noodopvang voor kinderen.

De lijst van cruciale beroepen is hier te vinden.

In Brunssum wordt deze Noodopvang voor kinderen geboden door de kinderopvanginstellingen Humankind en Kinderopvang Parkstad, de peuteropvang van het CMWW, én ook de basisscholen.

Neem contact op met de kinderopvanginstelling

Door wie:
Ouders die vóór 16 maart al kinderopvang voor hun kind(eren) hadden geregeld, kunnen met vragen contact opnemen met de betreffende kinderopvanginstelling. 

Neem contact op met de gemeente

Door wie:
Ouders die op dit moment nog geen reguliere kinderopvang hebben geregeld, maar nu wél opvang nodig hebben vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, kunnen contact opnemen met de gemeente Brunssum.

Bij de gemeente kunnen ouders ook terecht voor:

  • Vragen/onduidelijkheden over het regelen van de opvang voor uw kind(eren) als de ouders de opvang niet geregeld krijgen.
  • Vragen over opvang op tijden die niet standaard worden aangeboden, zoals 's avonds/'s nachts of in de weekenden.
  • Vragen over leerlingenvervoer en het coronavirus.
  • Vragen over opvang voor een kind met een zorgbehoefte.
  • Vragen over noodopvang voor een kind als beide ouders niet werkzaam zijn in een cruciaal beroep.

De gemeente Brunssum is bereikbaar via 045 527 85 55.

Meer (landelijke) informatie over noodopvang voor kinderen is hier te vinden.