Oproep burgemeester: zoek niet de grenzen van de maatregelen op

De gemeente Brunssum krijgt van inwoners en ondernemers veel vragen over de nieuwe coronamaatregelen. In sommige gevallen is nog onduidelijk wat de maatregelen in specifieke situaties betekenen.

Burgemeester Wilma van der Rijt portretfoto webDe gemeente verzamelt de vragen en stemt die af met de rijksoverheid. De informatie vanuit de rijksoverheid wordt voortdurend aangevuld. 

In afwachting van meer helderheid over de maatregelen roept burgemeester Wilma van der Rijt iedereen dringend op om niet de randen van de maatregelen op te zoeken of een uitzonderingspositie in te nemen.

De recent afgekondigde maatregelen zijn streng en worden ook in Brunssum streng toegepast. Het coronavirus verspreidt zich immers razendsnel, ook in Brunssum. Alleen door onderlinge contacten tot een minimum te beperken, is het mogelijk om het virus terug te dringen en de zorg toegankelijk te houden.