Oude waterput gevonden bij Clemensdomein

Tijdens graafwerkzaamheden is in Oud Merkelbeek een 11 meter diepe waterput aangetroffen. De put stond in verbinding met de dorpspomp die tot in de 20e eeuw in gebruik was.

Put ClemensdomeinAanleiding voor de graafwerkzaamheden is de herinrichting van de openbare ruimte rondom het Clemensdomein en de aanleg van het nieuwe Clemenspark. Het Clemensdomein met het omringende voormalige kloosterterrein is een gebied met een rijke historie. Deze historie wordt weer zichtbaar gemaakt. Hierbij werken de gemeenten Brunssum en Beekdaelen, de Provincie Limburg, IBA, LEADER Zuid-Limburg en de Stichting Clemenspark nauw samen. 

‘Dit was geen toevallige vondst’ legt Hilde Vanneste, regioarcheoloog Parkstad uit. ‘Voor de aanvang van de werkzaamheden is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de cultuurhistorie van het gebied rondom de Clemenskerk. Hieruit bleek dat hier een dorpspomp gestaan heeft. Bij de herinrichting van het gebied wordt hier ook naar verwezen. Op deze plek komt een modern watertappunt te staan; een knipoog naar de oude pomp.’ 

Wethouder Mertens (Brunssum) en wethouder Timmermans (Beekdaelen) waren snel ter plaatse en reageerden beiden uiterst enthousiast. Zij hebben gezamenlijk beslist deze goed geconserveerde waterput te behouden. 

De schacht en de pompbuis zijn onderdeel van de oude pomp. Op de bijgevoegde foto’s is de oorspronkelijke put (en zijn centrale rol in het leven in het dorp) te zien. De nu ontdekte put dateert uit het begin van de 19e eeuw. Om hem een passende plek te geven wordt hij gedeeltelijk vrijgegraven, geconserveerd en beveiligd. Samen met de nieuwe put die enkele meters verderop komt vormt hij dan een tastbare link tussen heden en verleden. 

Naar verwachting zal het Clemenspark in mei 2022 klaar zijn.