Plafond voor aantal ontheffingen per blauwe zone

De gemeente Brunssum gaat werken met een maximum voor het aantal parkeerontheffingen per blauwe zone. Dit 'plafond' ligt in totaal iets hoger dan het huidige aantal ontheffingen. Ook komen alleen bewoners in bepaalde aanliggende straten nog in aanmerking voor een parkeerontheffing. De nieuwe regels gaan in per 1 december 2020.

De nieuwe regels liggen ter inzage vanaf 23 september 2020. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden nog hun mening geven over het nieuwe parkeerontheffingenbeleid.

Blauwe zones

Brunssum kent een aantal blauwe parkeerzones in het centrum, waaronder het Lindeplein, Doorvaartplein, Ir. Op den Kampstraat, het parkeerplein achter de flat Hokkelenberg ('Hockelbergh'), parkeerplein Wilhelminastraat en een gedeelte van het Koutenveld. 
In deze blauwe zones geldt een maximale parkeerduur. Bewoners kunnen hiervoor een ontheffing aanvragen. Houders van een ontheffing zijn ontheven van de maximale parkeerduur in de betreffende blauwe zone.

In totaal hebben de parkeerlocaties in het centrum van Brunssum een capaciteit van 723 parkeerplaatsen. Voor 201 parkeerplaatsen is momenteel een ontheffing verleend. Onder de nieuwe regels is een maximum van 220 ontheffingen mogelijk.

Het aantal ontheffingen per blauwe zone varieert. Zo is het parkeerplein achter de flat Hokkelenberg ('Hockelbergh') voor 100 procent bedoeld voor houders van een ontheffing. Voor het Doorvaartplein en het Lindeplein geldt een maximum van 25 procent, voor het Koutenveld 30 procent. De rest van de parkeerplaatsen blijft daarmee beschikbaar voor bezoekers van het (winkel)centrum.

Wachtlijsten

Ook nieuw in het parkeerontheffingenbeleid is dat per blauwe zone bijbehorende straten worden aangewezen. Alleen bewoners van die aangewezen straten komen nog voor een ontheffing in aanmerking, en alleen voor de zone waaraan hun straat is gekoppeld. Per adres wordt één ontheffing uitgegeven. 

Heeft een parkeerlocatie het maximum aantal ontheffingen bereikt, dan wordt een nieuwe aanvraag op een wachtlijst geplaatst.

Inzage

Het nieuwe parkeerontheffingenbeleid vervangt het bestaande beleid uit 2000. 

Het nieuwe beleid is vooralsnog een 'voorgenomen besluit'. De nieuwe beleidsregels liggen ter inzage van 23 september t/m 4 november 2020 in de gemeentewinkel aan het Lindeplein 1 te Brunssum, of op www.overheid.nl of www.officielebekendmakingen.nl. 

Gedurende deze terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen.