Prijswinnaars zonnepanelenwedstrijd

Afgelopen zomer daagde wethouder Math Houben de inwoners van Brunssum uit om een gokje te wagen. Het ging om de totale opbrengst van de 432 nieuw geplaatste zonnepanelen op Sporthal Rumpen tussen 1juli tot 15 september. Onlangs ontvingen de twee prijswinnaars hun prijs.

De eerste prijs ging naar de heer Kemps. Hij zat met 35.000 kWh het dichtste bij de werkelijke opbrengst van 32.729 kWh. De tweede prijs was voor mevrouw Blankers, haar inschatting was 41.580 kWh. 
Energietransitie

In het kader van de energietransitie wil de gemeente Brunssum in de komende jaren zelf voldoende energie kunnen opwekken om in de energiebehoefte van haar eigen gebouwen te voorzien. De eerste stap daartoe is gezet bij de Sporthal Rumpen. Het volledige elektriciteitsverbruik van de sporthal wordt duurzaam opgewekt met behulp van de 432 zonnepanelen die op het dak komen te liggen. Deze zonnepanelen wekken per jaar net zoveel elektriciteit op als 38 huishoudens per jaar (gemiddeld) verbruiken. De panelen zijn bovendien duurzaam geproduceerd en alle onderdelen kunnen aan het einde van de levensduur worden hergebruikt of worden weer grondstof voor iets nieuws. Deze eerste stap past binnen de afspraken die de Parkstadgemeenten met elkaar hebben gemaakt om in 2040 energieneutraal te zijn.


Basis voor nieuwe stappen

De zonnepanelen op sporthal Rumpen zijn zoals gezegd een eerste stap. “Om tot aanschaf en installatie over te kunnen gaan, is vooraf het nodige onderzoek gedaan naar de technische en financiële haalbaarheid. Op basis daarvan is er een aanbestedingsleidraad ontwikkeld waarin circulaire inkoop is verankerd”, zegt Math Houben, wethouder duurzaamheid. “De bedrijven die inschrijven op de aanbesteding moeten kunnen garanderen dat alle onderdelen hergebruikt kunnen worden. Daarmee zorgen we niet alleen dat dit soort projecten bijdraagt aan de energietransitie, maar ook dat er geen verspilling van materialen of grondstoffen ontstaat. De aanbesteding van de 432 zonnepanelen voor Sporthal Rumpen vormt zo een goede basis voor nieuwe stappen.”

winnaars_kleiner

Gonny en Peter Blankers ontvingen de prijs uit handen van wethouder Math Houben. De heer Kemps, ontving zijn prijs (coronaproof) thuis.