Proef met cameratoezicht in Promenadegebied

De gemeente Brunssum start op 28 juni 2018 met een proef met cameratoezicht in het Promenadegebied in het winkelcentrum.

In december 2016 is Brunssum gestart met cameratoezicht, met het plaatsen van een camera in de Rumpenerstraat. Het gaat daarbij om een proef waarmee de gemeente wil kijken of cameratoezicht bijdraagt aan het beter in kaart brengen en/of terugdringen van overlast en welke inzet van de camera daarbij het beste past.
De gemeente kiest daarbij voor maatwerk per locatie. Omdat er momenteel sprake is van overlast in het Promenadegebied, is besloten om in de Kerkstraat de proef met cameratoezicht te continueren.

Registratie
Met de camera vindt alleen registratie plaats, de camera wordt niet gebruikt voor live surveillance. De geregistreerde beelden worden gedurende een korte periode bewaard. Alleen bij incidenten of meldingen van overlast raadplegen politie en gemeente de beelden.

De camera wordt eind juni 2018 opgehangen. Met borden zal worden aangegeven in welke gebied, binnen de Kerkstraat, het cameratoezicht plaatsvindt.

 

Uitgelicht