Reconstructie Rembrandtstraat gereed

Op maandag 2 maart 2020 werd aan de Rembrandtstraat gestart met een flinke reconstructie. Zowel de riolering als het asfalt waren aan vervanging toe. Op vrijdag 2 oktober, aan het einde van de dag is het project afgerond.

Later dan gepland, omdat het weer bij aanvang van het project niet meezat én omdat er werkzaamheden bijkwamen. Maar nu het af is, kan de Rembrandtstraat er weer jaren tegen.

Verkeersveiligheid

In de Rembrandtstraat moest het riool vervangen worden. “Hèt moment om ook de andere signalen van bewoners over verkeersveiligheid, slecht wegdek en de hoge snelheid van veel automobilisten aan te pakken. Niet alleen ondergronds is er veel werk verzet”, zegt wethouder Jo Mertens. “Vanwege de signalen van bewoners hebben we ook bovengronds het nodige veranderd om zo de veiligheid voor met name voetgangers en fietsers te vergroten. Twee vliegen in één klap dus.” 

Fietspaden gescheiden van rijbaan

De fietspaden liggen nu gescheiden van de rijbaan. Deze scheiding wordt versterkt door de aanplant van hagen (najaar 2020). Hierdoor kunnen voetgangers alleen op de meest veilige plekken oversteken. De fietspaden zijn bovendien doorgetrokken langs de rotonde Akerstraat. Fietsers komen daar dus niet meer op de rijbaan. Om de veiligheid verder te vergroten is de rijbaan versmald en uitgevoerd met een verhoogde midden-scheiding. Dit beperkt het hard rijden en onnodig inhalen.

1560 ton asfalt

Om de klus te kunnen klaren werd in de afgelopen maanden veel werk verzet. Zo werd er 
15.000 m3 grond verplaatst en kwam er 870 meter nieuwe rioleringsbuis te liggen. Daarboven op werd 8300 m2 straatwerk vernieuwd en daarvoor werd onder andere 1560 ton asfalt gebruikt.