Ruimte maken voor ‘toekomstbomen’

Vanaf 6 augustus 2018 voert de gemeente werkzaamheden uit in het Schutterspark. In totaal wordt circa 18 hectare bos gedund. Sommige bomen worden weggehaald om ruimte te maken voor de zogeheten ‘toekomstbomen in het gebied.

Anderen moeten worden verwijderd omdat ze dood of ziek zijn. Deze bomen kunnen een gevaar vormen voor de bezoekers van het park. En er wordt langs de Ganzepool ruimte gemaakt om aan kabels en leidingen te kunnen werken.

Aan de westzijde van het park zijn de werkzaamheden gericht op het geven van ruimte aan de ‘toekomstbomen’. Hier wordt vooral gedund. Dunnen is het verwijderen van bomen zodat de overblijvende bomen de ruimte krijgen verder te groeien. Hierdoor gaan deze bomen beter groeien en worden ze dikker, stabieler en vitaler. Deze dunning moet ervoor zorgen dat er uiteindelijk meer boomsoorten de kans krijgen het kronen dak te bereiken. Daarnaast komt er meer licht op de bodem waardoor de struiklaag van het bos zich beter kan ontwikkelen. Dit is goed voor de soortenrijkdom en zorgt er tevens voor dat het bos er aantrekkelijker uit komt te zien.


Zieke bomen ruimen
Hier en daar in het Schutterspark staan losstaande bomen die of dood of ziek en aan het afsterven zijn. De meeste van deze bomen staan om de vijvers en bij het Schuttershüske. Achter de luifel bij het Schuttershüske staan bijvoorbeeld enkele essen die aangetast zijn door de schimmel die de zogenaamde essentaksterfte veroorzaakt. Deze bomen zijn weliswaar nog niet dood, maar worden in toenemende mate gevaarlijk doordat afgestorven takken afbreken.

Er wordt ook gewerkt langs het pad aan de Ganzepool. Hier wordt vooral aan de zijde van de Ganzepool een strook van ongeveer 6 meter vrijgemaakt van houtige begroeiing om te kunnen werken aan een kabel- en leidingentracé. Aan de andere zijde van het pad worden alleen de bomen weggehaald die gevaar op kunnen leveren voor de bezoekers van het park. Hier zal een natuurlijke bosrand ontstaan waar veel insecten en andere dieren in kunnen leven.

Zorgvuldig bosbeheer

Bij de uitvoering van bosbeheermaatregelen wordt gewerkt volgens de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Dat betekent dat bijvoorbeeld roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen en zeldzame flora worden ontzien tijdens de werkzaamheden. Voorafgaand aan de uitvoering zijn kwetsbare nestbomen en burchten dan ook geïnventariseerd en gemarkeerd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een rupskraan in samenwerking met mannen met een kettingzaag die samen de bomen vellen, ontdoen van zijtakken en de stam in stukken zagen. Hier en daar zullen hopen van takken blijven liggen. Dit is nodig voor het leven in het bos. Op en van deze dode takken leven veel beesten en zwammen. De stammen worden met een machine uit het bos afgevoerd. Het hout wordt vervolgens in de houtverwerkende industrie verwerkt tot planken, latten, bouwplaten of gebruikt om energie op te wekken. De paden door het bos worden dagelijks opgeruimd en schoongemaakt.

 

Toekomstbomen

Uitgelicht