Samen brengen we de rust terug in de zorg!

Op dit moment hebben we in heel Nederland te maken met hoge besmettingsaantallen. Zuid-Limburg is daar geen uitzondering op. Het kabinet kondigde nieuwe maatregelen aan. Die maatregelen zijn nodig om de druk op de zorg te verminderen. Als burgemeesters van Zuid-Limburg maken we ons zorgen.

De zorgketen in Zuid-Limburg staat onder druk. Mogelijk komen we in fase 3 terecht.

Dat betekent dat mensen niet meer de zorg krijgen die we gewend zijn. Zorgmedewerkers moeten kiezen wie, waar en wanneer zorg krijgt. We kunnen ons voorstellen dat dit tot ongerustheid leidt. We moeten daarom alles op alles zetten om die situatie te voorkomen.

Ons belangrijkste wapen is het volgen van de basismaatregelen en de recente aanvullende maatregelen. We roepen iedereen op: houd je hieraan! Je doet het voor de mensen die zorg nodig hebben en voor de mensen die deze zorg moeten leveren en daarbij deze dagen tot het uiterste moeten gaan. 

Ga het gesprek aan

We sluiten onze ogen niet voor alle bijkomende ellende.

Wij zien ook dat er mensen zijn die lijden onder de maatregelen. We zien ondernemers die het water aan de lippen staat. We zien jonge mensen die vrienden en hobby's missen en zich eenzaam voelen. We zien thuiswerkende ouders die nauwelijks nog werk met gezinsleven kunnen combineren.

De rek is er bij velen uit. We roepen daarom op: Ga vooral het gesprek daarover aan. Met ons. Met elkaar. En hou vol!

Samen

We zitten met z’n allen in een uitzonderlijke situatie. Dat brengt ook verdriet en boosheid met zich mee. We moeten er samen voor waken dat deze emoties zich uiten in tweedeling, geweld of rellen.

Als één ding duidelijk werd de afgelopen periode: dát helpt ons zeker niet uit deze crisis.

Burgemeester Wilma van der Rijt portretfoto 146x219 LijstWilma van der Rijt,
namens de Zuid-Limburgse burgemeesters