Samen werken aan gelijke kansen voor alle opgroeiende kinderen

Voor het bieden van een veilige en gezonde schoolomgeving bundelen de Parkstadgemeenten de krachten met tientallen partners uit het onderwijs, de kinderopvang, zorg- en kennisinstellingen en met ouders.

Ambitiedocument 

Een gezonde en veilige schoolomgeving gaat over de kansen van kinderen op gezondheid, succes, geluk en liefde in het leven. Echter groeien nog te veel kinderen op die hun talenten niet goed kunnen ontwikkelen. Kansen waarop echter ieder kind recht heeft en waarvoor de Parkstadgemeenten hun handen in elkaar slaan. 

Vanuit de Parkstadgemeenten is er een zekere behoefte aan samenhang en samenwerking, om initiatieven voor kinderen en het onderwijs met elkaar te verbinden. Zo leren de Parkstadgemeenten van elkaar en kan er op beleid -en uitvoeringsniveau beter worden afgestemd. Het ambitiedocument wordt dan ook gezien als een van de bouwstenen van het voorstel Regio Deal Parkstad 2023-2025 dat de regio in november aanbiedt aan het Rijk om samen te investeren in de brede welvaart in de regio.

Thema's 

De partners hebben uitgesproken samen te werken aan zes belangrijke thema’s : gezonde en veilige schoolomgevingen en een aanbod van cultuur, sport- en bewegen, gezonde leefstijl en activiteiten ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van opgroeiende kinderen op de scholen.

veilige en gezonde schoolomgeving