Subsidie voor Os Hoes, hulp voor 130 klanten

Het project ‘Mobility Mentoring’ heeft van de Provincie Limburg een subsidie van € 19.000,- gekregen waarmee minimaal 130 mensen met problematische schulden weer op weg geholpen kunnen worden met behulp van ‘Mobility Mentoring’.

Mensen maken onder invloed van langdurige stressvolle omstandigheden keuzes die hen soms in de (financiële) problemen brengen. Uit onderzoeken, gebaseerd op de hersenwetenschappen, is naar voren gekomen dat er een aantoonbaar verband is tussen stress en schulden. De gemeente Brunssum is daarom gestart met een project, ‘Mobility Mentoring’. Dat project is gevestigd in ‘Os Hoes’ 

Huiskamer 

Nieuwe klanten van ISDBOL die met problematische schulden kampen, worden uitgenodigd voor het project. Wanneer ze de uitnodiging accepteren, worden zij ontvangen in ‘Os Hoes’, in een “huiskamer”. Het verminderen van stress is de rode draad in  het traject. Een coach ondersteunt bij het vergroten van de economische zelfredzaamheid. En dat  gaat verder dan alleen werk regelen. 

Klanten blijven zelf de regisseur van hun eigen traject, maar worden waar nodig geholpen door gemeente, CMWW, ISD BOL, Betere Buren of Kredietbank Limburg (KBL). Afhankelijk van de situatie schuiven ook andere partijen aan, om mee te helpen. Bijvoorbeeld Stichting Lezen en Schrijven of woningcorporaties.

Door eerst de oorzaak van de stress weg te werken, ontstaat er bij de klant ruimte om te werken aan doelen op langere termijn. Deze werkwijze maakt het voor de klant mogelijk om een voor zichzelf een stabiele, stressvrije en financieel gezonde toekomst te creëren.